REKISTERISELOSTE KIINTEISTÖHUOLTO HEISKANEN OY:N ASUKASREKISTERISTÄ

Muuttoilmoituslomakkeella ilmoitetut tiedot kerätään Kiinteistöhuolto Heiskanen Oy:n asukasrekisteriin . Lähettämällä muuttolomakkeen hyväksyt henkilötietojen säilyttämisen ja käyttämisen alla olevan rekisteriselosteen kuvatulla tavalla.

Henkilökohtaisten tietojen kerääminen ja käyttö

Rekisterinpitäjä (Kiinteistöhuolto Heiskanen Oy) kerää asukkaiden valikoidut henkilötiedot henkilörekisteriin (= asukasrekisteri). Näitä tietoja ovat asukkaiden nimet, syntymäajat, sisään- ja ulosmuuttopäivät sekä puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet.

Miten käytämme henkilökohtaisia tietoja

Asukasrekisterin käyttötarkoituksena on asukastietojen tarkistaminen mm. ovenavauspalvelun yhteydessä, sekä yhteydenpito asukkaisiin talon huoltoasioissa. Uuden asukkaan tehdessä muuttoilmoituksen, vanhan asukkaan tiedot menevät arkistoon, josta niitä voidaan käyttää myöhemmin mahdollisia huoneistokohtaisia asioita selvitettäessä. Asukasrekisterissä olevat tiedot saadaan joko suoraan asukkaalta tai tämän kanssa samassa taloudessa asuvalta, vuokranantajan tai isännöitsijän kautta.

Henkilökohtaisten tietojen säilytys

Asukasrekisteriin on pääsy Kiinteistöhuolto Heiskanen Oy:n työntekijöillä, sekä joissakin tapauksissa talokohtaisella isännöitsijällä. Asukasrekisteri on sähköisessä muodossa ja se on salasanasuojattu.

Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Asukkaiden nimi- ja yhteystietoja luovutetaan joskus tarpeen vaatiessa myös urakoitsijoille (esim. sähkö- ja putkimiehet), hätätöihin ja työtehtävien hoitamista varten. Tietoja ei missään yhteydessä käytetä markkinointiin.